+

Ізмаїльське медичне училище

Ізмаїльське медичне училище

Методичний кабінет

 

     Навчально-методичне забезпечення спрямовано на вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення рівня знань студентів, впровадження нових технологій навчання, підвищення кваліфікації викладачів на методичне забезпечення навчальних занять самостійної роботи студентів.

     З цією метою в Ізмаїльському медичному училищі створений навчально-методичний відділ, який організовує роботу предметних (циклових) комісій.

 

1. По кожній дисципліні розроблений методичний комлекс, який включає:

- лекційний матеріал по всім темам;

- методичні розробки практичних занять (рекомендації студентам для підготовки к заняттям, тестові завдання, ситуаційні задачі);

- методичні розробки самостійної роботи студентів;

- пакет тестових завдань та завдань до іспитів (з якими студенти можуть працювати у компьютерному залі училища.

2. Розроблені компьютерні навчальні програми для підготовки студентів до державних іспитів.

3. Створена бібліотека електронних підручників по всім дисциплінам. Вони знаходяться у вільному доступі для всіх бажаючих.

4. Викладачами училища створені методичні посібники для студентів ІМУ, які допомагають вивчати нові дисципліни:

- курс лекцій по мікробіології;

- зошит для практичних робіт з мікробіології;

- курс лекцій по основам екології;

- зошит для практичних занять по гігієні;

- робочі зошит з аналітичної хімії;

- робочі зошит для практичних занять з органічної хімії;

- зошит для відпрацювання практичних занять з анатомії людини;

- зошит для практичних занять з дисципліни "Основи медсестринства";

- методичний посібник для студентів з курсу "Педіатрія", розділ "Інфекційні захворювання";

- методичні рекомендації для студентів спеціальності "Лікувальна справа" "ФАП";

- методичні рекомендації для студентів з дисципліни "Методи обстежання дитини та семіотика основних захворювань";

- методичний посібник з дисципліни "Латинська мова";

- робочий зошит для практичних занять з медичної хімії;

- методичний посібник для підготовки до практичних занять з іноземної мови;

- методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу "Аналітична хімія";

- методичний посібник з дисципліни "Фармацевтична хімія";

- керування з загальної рецептурі для студентів.