Абітуріентам

Одеська область, м. Ізмаїл

Створюємо професійних медиків

Дізнайтесь чому необхідно обрати саме ІМУ для подальшого розвитку своеї кар’єри лікаря.

Продовження навчання

ВНЗ - Партнери ІМУ

З метою забезпечення рівного доступу всіх громадян до якісної вищої освіти, підтримки здібної і обдарованої молоді в Ізмаїльському медичному училищі впроваджується ступенева освіта. Так, після закінчення навчального закладу і отримання диплому молодшого спеціаліста, випускник має можливість продовжити навчання у вищих навчальних закладах з другого або третього курсів. З такими вузами медичне училище заключило угоди про подальше навчання випускників ІМУ.

Для того, щоб стати студентом університету абоакадемії нашівипускники повинні здати один комплексний екзамен, який включає питання з медичної хімії та медичної біології. Підготовку до такого екзамену надає училище. Тому ми запрошуємо випускників минулих років, які бажають продовжити навчання у вищих навчальних закладах, прибути до училища для отримання додаткової інформації.

Одеський національний медичний університет
 • Фармація
 • Лікувальна справа
 • Стоматологія ортопедична
2 курс
Денна форма
Одеський національний університетім. І.І. Мечникова
 • Білогія (лікар-лаборант)
 • Медична психологія
3 курс
Денна або заочна форма
Одеський медичний інститут Міжнародного гуманітарного університету
 • Фармація
2 курс
Денна форма
Національний фармацевтичний університет м. Харкова
 • Фармація
 • Клінічна фармація
 • Технологія парфумово-косметичних засобів
2 курс
Денна або заочна форма
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини “Україна”
 • Фізична реабілітація та здоров’є людини
3 курс
Денна або заочна форма
Київська міжнародна академія екології та медицини
 • Лікувальна справа
 • Стоматологія ортопедична
 • Стоматологія
2 курс
Денна форма
Київський медичний університет
 • Лікувальна справа
 • Стоматологія
 • Фармація
2 курс
Денна або заочна форма

Згідно з угодами з вищими навчальними закладами, випускникам Ізмаїльського медичного училища видається направлення на подальше навчання. Випускники, які успішно склали фахове тестування або пройшли співбесіду за фахом зараховуються до складу студентів обраного вищого навчального закладу на ІІ-ий або ІІІ-ій курс споріднених напрямів на денну або заочну форму навчання.
24 жовтня в медичному училищі відбулася зустріч випускників фармацевтичного відділення із заступником декана заочного відділення Харківського національного фармацевтичного університету, кандидатом фармацевтичних наук Кухтенком Олександром Сергійовичем.

Адміністрація займається працевлаштуванням кращих випускників, згідно з договорами з лікувальними установами та фармацевтичними фірмами.

small_c_popup.png

Консультація по вступу

Заповніть коротку форму для отримання консультації:

Дані зберігаються згідно з ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ